فرایند تربیت فرزندان دراندیشه دینی

طفل او را به عنوان الگو و سر مشق انتخاب مي كند و شيوه ها و رفتارهاي او را تقلید می نماید .بسياري از بي بندباري هاي افرا د زاييده اشتباهات غلط مادران است و موجب اسارت و بدبختي آنها مي شود، چه بسيار كودكاني كه رفتاري را از مادر ياد گرفته اند و يك عمر آن رفتار مزاحم زندگي شان بوده و نتوانسته اند آن را به خوبی از خود دور نمایند .چشم و گوش طفل چون دريچه اي باز است، مي بيند و مي شنود، ذهنش چون آينه است كه هر چيزي در آن منعكس مي شود با اين تفاوت كه آينه عكس شيء را هميشه در خود نگه نمي دارد ولي ذهن كودك آن را در خود ضبط مي كند. چون باید همبازی خوبی باشید. ۳۷ – از نظر مادی نه بی توجه باشید نه کودک را ارضا کنید هر دو خطرناک است. البته توجه داشته باشید که برای ایجاد و تقویت مسئولیتپذیری در فرزندتان هرگز او را به خاطر اشتباهاتش سرزنش نکنید. قرآن کریم، پیامبر اکرم (ص) را به عنوان الگویی کامل برای تربیت عملی بشر، معرفی می نماید. به عنوان مثال فردی که قادر است از ارتفاع یک متری به راحتی سقوط کند، اگر همین فرد در شب و به هنگام تاریکی پایش در گودالی به عمق ۱۰ سانتیمتر برود آسیب می بیند.

شاید تحت استرس قرار دارد و نمی تواند از آن به کسی بگوید. آنوقت طرف کسی را میگیرند که خواستهشان را برآورده کند.فرزند ما اصلا به طور اختیاری این کار را نمیکند . مرد وزن هر کدام در تربیت کودک نقش دارند ،منتها برحسب ویژگی های خلقتی هرکدام وظیفه ای به عهده دارد .در آیۀسورۀ نساء مسؤلیت اصلی پدر را مدیریت ورهبری خانواده رابیشتر بیان مینماید ، تهیۀنفقۀ اعضای خانواده نیز به عهدۀپدر گذاشته شده است ؛در آیۀ سوره نساء، مادر دو وظیفۀ اصلی به دوش دارد ،اولاً :با اطاعت وخضوع در قبال مدیر خانه (شوهر) ضمن نیروی بخشی به همسر، زمینۀ آرامش بخشی فضای خانواده را فراهم می کند تا در این فضا تمامی اعضای خانواده به رشد الهی خودشان نایل آیند . وسیله لازم برای رفتن به مهمانی را تدارک می بینیم و اگر قرار باشد هدیه ای با خود ببریم، هدیه مناسبی تهیه می کنیم و بعد از فراهم کردن این مقدمات به مهمانی می رویم.

باتوجه به آیات الهی اگر گفته شود که هدایت وضلالت افراد مرهون هدایت ها وگمراهی های خانوادگی است ، سخنی به گزاف گفته نشده است ، از این رو در اسلام کارکرد خانواده فقط در فراهم ساختن نیازه ای اقتصادی خلاصه نمی شود ، بلکه وظیفۀ اساسی آن ، مراقبت از فرزندان ،نظام بخشی به رفتار غریزی نوجوانان وتأمین نیاز های فرهنگی واجتماعی آنان است .البته در جوامعی که خانواده در آن ها سهمی جز آسایشگاه موقت شبانه ندارد ،چنین احکامی هم نیست ،چون به اهمیت خانواده وتأثیر مهم آن در فرهنگ سازی جامعه پی نبرده اند(جوادی آملی ،1387،ص50). موعظه نیکو، موعظه ای است که از جان پاک واعظی راه یافته، به روشی نیکو، از آن برای اصلاح و هدایت بهره گرفته شود و خود قرآن کریم ، کتاب موعظه الهی است .در قرآن کریم در آیات 57 سوره یونس، 13 تا 20 لقمان به زیبایی به این مبحث اشاره شده است. مثلا بعد از صرف غذا از مادر و یا همسر خود تشکر کنید. هر کودکی با فطرت توحید متولد میشود، لیکن این والدین او هستند که کودک را یهودی یا مسیحی تربیت میکنند.

و ممکن است بتواند روی انگشت یک پا راه برود و یا لی لی کند. رخ برمتاب و در زمین خرامان راه مرو که خدا خودپسند لافزن را دوست نمیدارد و در راه رفتن خود میانهرو باش و صدایت را آهسته ساز که بدترین آوازها بانگ خران است » . پیامبر (ص) فرمودند :فرزند صالح گلی است ازجانب خدا که به بندگانش داده می شود(کلینی،1365، ج 6 ،ص3). جنبه الگويي مادر آن چنان مهم است كه مي توان گفت زمينة انحطاط و يا تعالي روان پاك فرزند تا حدود زيادي مربوط بدان است. 7. از آنجا که پارهای از یادگیریها به دلیل بی تجربگی و نا آگاهی کودک همیشه قرین با موفقعیت نخواهد بود پدر و مادر سعی کنند بیشتر به موفقعیتها و پیشرفتهای او تکیه کنند تا بر شکستها و خطاهای او. 6. پدر و مادر انتظارات و توقعات خود را از فرزندانشان، متناسب با سن و تجربه کودک از او بخواهند. همان گونه که اشاره شد،ترشح این هورمون ها از طریق جفت در جنین اثر می گذارد وحرکات بدنی جنین راافزایش می دهد که نتایج بدی روی نوزاد خواهد داشت(سیف،سوسن وهمکاران ،1388،ص172). البته این نکته فراموش نشود که منظور از تربیت فقط این نیست که کودک از حرف های ناشایسته و ناسزا استفاده نکند و به اصطلاح فقط فحش ندهد؛ بلکه تربت بسیار فراتر از این مورد است.

دیدگاهتان را بنویسید