بدین تربیت نقش مادر درچگونگی تربیت فرزندان انکارناپذیر است

پس چگونه بسیاری از بچه ها این ایده را دارند که برنده شدن همه چیز است؟ بسیاری از والدین از روی دلسوزی و برای تقویت اشتها و فربه ساختن فرزند خود، دائماً او را به اجبار به خوردن غذاهای پی در پی وادار کنند. اجازه ندهید فرزند شما در حالی رشد کند و فکر کند که خوشبختی به پیروزی وابسته است ، اگر فرزند شما اینگونه فکر کند، از خود متنفر خواهد شد و در زمان شکست ناراحت خواهد بود. کدام پدر و مادری هست که دلش نخواهد فرزندش آیندهای سرشار از موفقیت و خوشبختی داشته باشد؟ پدر و مادر باید بتوانند با مهربانی و محبت، خود را دائما با تمایلات کودکشان همراه سازند تا به این صورت، کودک شخصیتی مستقل یافته و نسبت به خود،اتکا و اطمینان داشته باشد. به طور قطع برای تربیت فرزندان صالح و به دنبال آن، نسل خوب، باید نسبت به نکات تربیتی دقت ویژهای داشت. با توجه به اين كه اجتماع ، همواره رو به تكامل مى رود و مقتضيات محيط اجتماعى هر نسلى از نسل پـيـشـيـن پـيـچـيـده تـر مى گردد، روشن مى شود كه وظيفه معلم ، چقدر سنگين است ، چه در اين صورت موظف است تنها به ياد دادن مشتى فرمول خشك و يا قاعده و دستورقناعت نكند و هم ش ايـن نـباشد كه شاگرد، مانند دستگاه ضبط صوت مطالب را گرفته و ضبط نمايد و در جلسه امـتـحـان آنها را طوطى وار تحويل دهد، چنان كه متاسفانه دربسيارى از معلمان ، هنوز اين رسم كهنه مشاهده مى شود.

علاوه بر شناخت هر یک از دانشآموزان، آگاهی به عواملی که رفتار آنان را نیز برانگیخته است ضروری مینماید. به فرزندتان گوش کنید و به زبان او عادت کنید اگر فرزند شما نمی تواند شما را درک کند، نمی تواند از شما چیزی یاد بگیرد ، بر روی پیامی که می خواهید به فرزندتان انتقال دهید تمرکز کنید، و سپس بهترین راهش را انتخاب کنید نه پیچیده ترین راه و یا روش های فنی برای انتقال این پیام. نکته اول: تبصره این قانون می گوید بعد از ۷ سالگی در صورت بروز اختلاف، حضانت فرزند با رعایت مصلحت وی به تشخیص دادگاه است. مادران عزیز سعی کنید به فرزند خود کمک کنید تا مشکلش را برطرف نمایید. کودکان بخصوص دخترها شکل پوشش مادر خود را تقلید میکنند اگر مادر همیشه با پوشش مناسب در مقابل فرزندان خود ظاهر شده باشد که کودک هم سعی میکند همان پوشش را از مادر تقلید کند.

به جای آنکه وسایل و ابزارهای خوشبختی را از بیرون برایشان فراهم کنید، سعی کنید اکسیر خوشبختی را در درون خود، و از طریق خدمت به دیگران و محبت ورزیدن به دیگران بجویند. قطعا از طرف پدر و مادرشان. اما از طرف دیگر وقتی آدمی بر این مشکلات و موانع فائق آمد و از سدها گذشت، فضیلت های بدست آمده آسان از دست نمی رود، و شاید حکمت این درد و رنج نیز همین است و اگر فرزندان ما به این حکمت زیبا در کسب فضایل آگاه شوند، قطعاً در تحمل سختی ها بردبارتر خواهند بود. از این جهت هیچ گاه طرف مشورت قرار نمی گیرد و تنها از او انتظار اطاعت و امتثال کامل می رود. با آنها صحبت کنید و این کار را در اولویت قرار دهید. برنامه زندگی و روشهای اخلاقی دوران عمر تمام انسانها عبارت از مجموعه تربیتهایی است که در دوران کودکی از پدران و مادران در محیط خانواده و از آموزگاران در محیط آموزشگاهها قرار گرفتهاند، هر خوب و بدی را که آنها در طفولیت بهکودکان آموختهاند در بزرگسالی از خود بروز میدهند و در عمل بهکار میبندند.

آیا می دانید: اگر فرزندان ما یاد بگیرند که هر روز صبح هنگام برخاستن از رختخواب با اعتقاد و اراده ای راسخ به خود بگویند : ” من امروز می خواهم با توکل به خداوند قادر بهتر از دیروز باشم” و این چنین باشند، سعادت و موفقیت را بطور دائمی تجربه خواهند کرد؟ آیا می دانید: طبیعت برای دست یافتن آدمی به فضائل بزرگ، موانع بزرگی از درد و رنج را به پا کرده است؟ آیا می دانید: معنی زندگی در دو موقعیت متضاد درک می شود: هنگامی که آن را از دست می دهیم و زمانی که با عشق بدان می نگریم؟ آیا می دانید: فضیلت پاکدامنی و تقوی تنها در پرهیز از گناه و هوس های شیطانی نیست، بلکه بی میلی و بیزاری جستن از آن نیز هست؟ معمولا دخالت مادربزرگ وپدربزرگها در رفتار با کودک یکی از ضربههای تربیتی مهم در این خصوص می باشد. وابستگی کودک در سه سالگی به والدین تا حدودی بیشتر میشود و با وجود آنها احساس امنیت می کند عدم وجود والدین در این سن و کمتر دیده شدن آنها باعث عدم اطمینان و پریشانی در آینده کودکان می شود.

دیدگاهتان را بنویسید