اساسانرژی درمانی عشق است

روش کایروپراکتیک نیز باعث فوت ۲۶ نفر شد که تقریبا همهی آن بهخاطر پاره شدن شریان مهرهای در گردن بوده است. هزاران نفر با داشتن مشکلات تنفسی با استفاده کردن از این روش طبیعی نتایج بسیار خوبی را دریافت کرده اند. شمعهایی که مورد استفاده قرار میگیرد بهتر است که یکی شمع وارمر باشد و رنگ شمعها در این فرایند هیچگونه تاثیری ندارد و یکی هم کلیسا و چون تماما طبیعی هستند و از موم عسل ساخته میشود وهیچ ماده شیمیایی در آن بهکار نرفته است و جنس آنها خیلی خوب است و این شمع ها اصلا دود نمیکنند و هیچ باقی ماندهای ندارد و همهاش بخار میشود و محو میشود و تقریبا دو یا سه ساعت طول میکشد که شمعهای کلیسا بسوزند. در هر اتاق میتوانیم یک شاخه عود روشن کنیم و یک ظرف کوچک آب نمک کنار آن عود قرار دهیم و یک شمع هم روشن میکنیم، نمکها هم بهتر است که نمکهای طبیعی باشد (نمک دریا گزینهی خوبی است) و شمع هم شمع وارمر یا شمعهای کلیسا بهترین گزینهها هستند که میتوانیم استفاده کنیم. یک قاشق چایخوری نمک دریا را داخل یک لیوان آب جوش بریزید و خوب هم بزنید.سپس از هر دو سوراخ بینی استنشاق کنید و به سمت دهان هدایت کنید تا از دهان خارج شود.

اما باور شیعیان اثنیعشری، این است که منجی آخرالزمان از آل محمد است و او را قائم آل محمد یا مهدی مینامند و معتقدند او آخرین و امام دوازدهم شیعیان، حجت بن حسن عسکری است. ما نمیتوانیم سطل آب و نمک را تصور کنیم برای پاکسازی باید حتما سطل آب نمک وجود داشته باشد اما آتش را میتوانیم نارنجی تصور کنیم. چون شمع یک پل ارتباطی است وقتی آن را فوت کنیم دم ما را که جزئی از انرژی ما است را با خودش به یک جایی میبرد و بعداً میتواند یکسری برگشتها داشته باشد. در چند شب دیگر که در آن خانه اقامت داشتم این ماجرا چند بار دیگر تکرار شد تا اینکه من شهر جیمینانو را ترک کردم،این نخستین تلاش من در انرژی درمانی از راه دور بود و من متوجه شده بودم که آنچه دستهای من احساس گرما ایجاد کرده بود می توانست برای کمک به کسی به جایی دیگر فرستاده شود .

معمولآ به دنبال این تمرین احساس گرما و افزایش انرژی خواهید داشت که کاملآ طبیعی است. در این روشها همینکه نور و گرما را احساس کنیم کافی است و لزومی ندارد که به زبان بیاوریم. نیروی زندگی و انرژی حیاتی، پایه و اساس زندگی قلمداد می شوند، پس چگونه یكبیماری می تواند درمان شود، در حالی كه هیچگونه انرژی حیاتی در بدن باقینمانده است؟ بادکش درمانی یک تکنیک ساده و ارزان قیمت است و به عقیده نیاکان، فقط کافی است علم آن را بیاموزیم تا زندگی شادتر و سالمتری داشته باشیم. حتی در مکان های سخت اسکن ، پزشکان ما می توانند پرتونهای پروتون را هدایت و دستکاری کنند تا دقیقاً در لبه تومور متوقف شوند تا بافتهای سالم و اندامهای اطراف خود را ذخیره کنند. عقیق برای تجزیه و تحلیل خود و کشف مشکلات نامرئی که می تواند با رفاه شما در تضاد باشد مفید است. فقطمیخواهد به شما بگوید که بسیاری از بیماریها ومشکلات سخت با شستنصحیح دست و صورت – وضو – قابل درمان است! شخصی که بیمار است بیشتر از محیطش تاثیر میپذیرد و همچنین محیط اطراف خودش را تا حدی آلوده میکند پس بهتر است که محیط را برای آنها پاک سازی کنید. چه جاهایی لاوندر بیشتر لازم است؟

انجام پاکسازی با عود لاوندر مناسبتر است ولی اگر پاکسازی روی مناطق دردناک باشد(روی ارگان نباشد)با صندل هم میتوان پاکسازی کرد. نمک مورد استفاده بهتر است که نمک دریا باشد، و نمکی که فرایند های شیمیایی روی آن انجام شده باشد و تصفیه شده باشد نباید مورد استفاده قرار بگیرد. به خصوص در کنار آبشارها انرژی خاصی وجود دارد و شاید به همین دلیل باشد که مردم از قرار گرفتن در زیر آبشار لذت می برند. ما یک شمع داریم این شمع را وقتی روشن کردیم سمت راست خود قرار میدهیم با دم به سمت شمع میچرخیم میتوانیم این جمله را به خود بگوئیم یا آن را احساس کنیم؛ این شمع عجب نوری دارد و در بازدم میچرخیم و انگار این نور در کل آن ۴محیط پخش میشود(این شمع چهقدر محیط را روشن میکند) و در مرحلهی بعد میتوانیم گرمای شمع را احساس کنیم در دم (این شمع چه گرمایی دارد)، در بازدم (این شمع چهقدر محیط را گرم میکند)، لازم نیست به زبان بیاوریم کافی است نور و گرمای شمع را احساس کنیم. نیز ازجمله بیماریهایی است که با کمک نمک درمانی و قرارگیری در اتاق نمک علائم بهبود در آن گزارش شده است.به طور کلی راحتتر کردن علائم تنفسی، درمان بیماریهای پوستی، آرام کردن فشار عصبی، تقویت سیستم ایمنی از جمله مواردی است که جز فواید اتاق نمک شماره میشود.

دیدگاهتان را بنویسید